Darbuotojų sauga ir sveikata

  • Dokumentacijos paruošimas
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijų vykdymas
  • Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais