Elektros saugos paslaugos

  • Energetikos įrenginių eksplotavimas iki 1000V įtampos
  • Elektros energijos skirstymo įrenginių techninė priežiūra, remontas
  • Specialiųjų elektros įrenginių elektros instaliacijos matavimai ir techninė priežiūra
  • Atsakingo asmens už įmonės elektros ūkį funkcijų vykdymas